Протоколи засідань

Протокол №3 від 05.01.2022 року

Засідання методичного б'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Присутні:

1.       Гузь Н.М. директор з НВК, вчитель географії

2.       Доля П.І. вчитель математики

3.       Кармазіна А.Є. вчитель математики

4.       Шведенко В.О. вчитель фізики, інформатики

5.       Манько В.А. вчитель хімії 

6.       Новіков Р.А. вчитель інформатики

7.       Арестенко Т.В. вчитель біології та природознавства

Обмін досвідом: Шляхи вдосконалення роботи учителів, щодо підвищення ефективності в набутті учнями з порушеннями інтелектуального розвитку освітніх компетенцій

Порядок денний:

1.     Компетентнісний підхід, як інноваційний напрямок у навчанні географії

2.     Створення каталогу Інтернет ресурсів для організації навчальної діяльності учнів

3.     Диференційований підхід у навчанні математики

4.     Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.

СЛУХАЛИ:

1.     Доповідь директора НВК, вчителя географії Гузь Н.М. на тему «Компетентнісний підхід, як інноваційний напрямок у навчанні географії»

2.     Виступ Новікова Р.А. «Створення каталогу Інтернет ресурсів для організації навчальної діяльності учнів»

3.     Доповідь вчителя математики Доля П.І. на тему «Диференційований підхід у навчанні математики»

4.     Практичне заняття  Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.

УХВАЛИЛИ:

1.     Взяти до уваги компетентнісний підхід, як інноваційний напрямок у навчанні.

2.     Поновити роботу по створення каталогу Інтернет ресурсів для організації навчальної діяльності учнів.

3.     По можливості застосовувати в своїй роботі диференційований підхід у навчанні.

4.     Педагогічним працівникам закладу переглянути методичні рекомендації, щодо використання різних освітніх платформ під час організації дистанційного навчання.

5.     В роботі дотримуватись вимог по роботі в умовах карантину.

 

Секретар                                                                         А.Є.Кармазіна

Голова ШМО                                                                 В.О.Шведенко


Протокол №2 від 26.10.2021 року

засідання методичного б'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Присутні:

1.       Гузь Н.М. директор з НВК, вчитель географії

2.       Доля П.І., вчитель математики

3.       Кармазіна А.Є., вчитель математики

4.       Шведенко В.О., вчитель фізики, інформатики

5.       Манько В.А., вчитель хімії 

6.       Новіков Р.А.., вчитель інформатики

7.       Арестенко Т.В., вчитель біології та природознавства

Порядок денний:

1. Державний стандарт базової середньої освіти 5-9 класи НУШ.

2. ЩОДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 1/9-482

3. Про організацію конкурсів «Кенгуру», «Геліантус»

4. Система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів і розвитку їх творчих здібностей

5. Практикум. Робота з національною освітньою платформою «Всеосвіта».

СЛУХАЛИ:

1. Виступ голови методичного об’єднання природничо-математичного циклу в якому  він ознайомив членів МО з Державним стандартом базової середньої освіти 5-9 класи Нової української школи.

2. Виступ голови методичного об’єднання, що до методичних рекомендацій викладання навчальних предметів 2021-2022 н.р.

3. Виступ вчителя хімії Манько В.А. про організацію конкурсу «Геліантус» у школі

4. Виступ вчителів математики Доля П.І., Кармазіна А.Є. про організацію конкурсу «Кенгуру»

5. Доповідь Арестенко Т.В. на тему «Система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів і розвитку їх творчих здібностей»

6. Практичне заняття з платформою «Всесвіта» Робота по створенню елактронних тестів для онлайн опитування учнів.

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти до уваги в своїй роботі Державний стандарт базової середньої освіти 5-9 класи Нової української школи.

2. Вчителям у роботі керуватися методичнии рекомендаціями викладання навчальних предметів 2021-2022 н.р.

3. При роботі використовувати національну освітню платформу «Всеосвіта».

6. В роботі дотримуватись вимог по роботі в умовах карантину

 

Секретар                                                                         А.Є.Кармазіна

Голова ШМО                                                                 В.О.Шведенко


Протокол №1 від 30.08.2021 року
засідання методичного б'єднання вчителів природничо-математичного циклу


Присутні:

1. Гузь Н.М. директор з НВК, вчитель географії

2. Доля П.І., вчитель математики

3. Кармазіна А.Є., вчитель математики

4. Шведенко В.О., вчитель фізики, інформатики

5. Манько В.А., вчитель хімії 

6. Новіков Р.А.., вчитель інформатики

7. Арестенко Т.В., вчитель біології та природознавства

Порядок денний:

1. Аналіз роботи методичного об'єднання за 2020-2021 н.р.

2. Планування роботи у 2021-2022 н.р.

3. Інструктивно-методичні рекомендації навчальних програм природничо-математичного циклу.

4. Перегляд календарних планів.

5. Узгодження ведення документації з предметів природничо-математичного циклу.

6. Затвердження плану роботи МО на 2021-2022 н.р.

СЛУХАЛИ:

1. Виступ голови методичного об’єднання природничо-математичного циклу в якому він ознайомв членів МО з підсумками проведення предметних тижнів в школі, досягненнями учнів у природничих та математичних конкурсах, результатами предметних олімпіад.

2. Вчителів МО щодо внесення тем відкритих заходів та уроків, індивідуальних доповідей на засіданнях методичного об'єднання у план МО.

3. Директора Гузь Н.М., щодо опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій до навчальних програм природничо-математичного циклу, опрацювання Лист МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 року. Наталія Миколаївна пояснила, що при складанні календарного планування з предметів потрібно врахувати повторення і корекцію навчального матеріалу, вивчення якого прийшлося на період дистанційного навчання учнів.

4. При складанні календарного планування врахувати: усне діагностичне опитування учнів з математики, діагностичну контрольну роботу провести після повторення, але не пізніше 3-го тижня навчання. 

5. Арестенко Т.В., яка ознайомила вчителів з інструкціями ведення шкільної документації (оформлення робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт)

6. Шведенко В.О. з проектом плану роботи Мо на 2021-2022 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу вчителів МО у 2020-2021 н.р. вважати задовільною.

2. При складанні плану враховувати побажання членів МО

3. Вчителям у роботі керуватися методичними рекомендаціями Лист МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 року.

4. Уніфікувати підписання робочих та контрольних зошитів, керуватися інструкціями ведення шкільної документації

5. Затвердити план роботи МО у 2021-2022 н.р. у повному обсязі.

6. В роботі дотримуватись вимог по роботі в умовах карантинуГолова ШМО                                                                 В.О.Шведенко

Немає коментарів:

Дописати коментар