План роботи ШМО

  Аналіз роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2022-2023 навчальний рік.

Діяльність методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2022 – 2023 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2022 -2023 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

На н.р. перед вчителями природничо-математичного циклу ставилися такі завдання:

1.     Здійснення науково – методичного забезпечення розвитку освіти.

2.     Модернізація структурної моделі науково – методичної роботи з педкадрами.

3.     Адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.

4.     Забезпечення індивідуально - консультативного підходу до кожного вчителя.

5.     Впровадження комп’ютерних технологій  в практику діяльність вчителів природничо – математичного циклу.

6.     Підтримка науково – дослідницької роботи вчителів, інноваційних технологій.

7.     Опрацювання Концепції Нової Української школи, обговорення змін в програмах предметів природничо-математичного циклу.

8.     Розробка стратегії діяльності вчителя в умовах дистанційної та освіти в умовах воєнного стану.

На протязі  2022-2023 навчального року було проведено 5 засідань, на яких розглядались такі  питання як:

1.     Затвердження плану роботи ШМО, завдань на 2022-2023 навчальний рік.

2.     Опрацювання постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового воєнного стану в Україні»

3.     Про організацію роботи у 6-11 класах. Особливості 2022-2023 навчального року. Методичні рекомендації

4.     Нормативно – правова база організації освітнього процесу у 2022-2023 навчальний рік

5.     Підготовка і проведення І етапу предметних олімпіад, конкурсах “Бобер”, “Левеня”, “Кенгуру”, “Колосок”, …

6.     Затвердження графіка проведення позакласних заходів з предметів природничо-математичного циклу.

7.     Обговорення нового Закону про освіту

8.     Обговорення та затвердження  завдань шкільних олімпіад з предметів природничо-математичного циклу

9.     Впровадження  програм НУШ з предметів природничо – математичного циклу.

10. Особливості методики уроків із застосуванням компетентністного підходу в освітньому процесі НУШ

11. Мастер-клас ,, Інтеграційне поєднання суспільно-географічних складових під час вивчення особливостей розвитку та розміщення господарства в світі, Україні та в своєму регіоні. ”

12. Мастер-клас “Реалізація наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека ” на уроках біології”

13. Елементи екологічної освіти на уроках фізики, хімії, інформатики

14. Екологічне виховання на уроках математики

15. Формування всебічно розвиненої особистості через любов до природи

16. Групова робота “Планування навчального проекту” в НУШ

17. Вироблення рекомендацій до плану роботи ШМО на наступний навчальний рік

18. Оновлення змісту й форми роботи вчителя в контексті НУШ

19. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

В 2022-2023 н. р. атестувались: Шведенко В.О. учитель фізики, підтвердив  результат попередніх атестацій – спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»

Вчителі приймали активну участь у онлайн – вебінарах, тренінгах.

Із запровадженням в країні військового стану із – за повномасштабного вторгнення російської федерації, робота з обдарованими і здібними учнями проводилась дистанційно.

Вчителі МО активно розвивають свої інформаційно – цифрові компетентності, опановують нові освітні платформи, онлайн – інструменти та вебсервіси.

Вчителі ШМО постійно обмінюються між собою  набутим досвідом, а також ведуть свої предметні блоги та сайти.

В роботі МО застосовувалися такі форми діяльності, як круглий стіл, наукові конференції де здійснювали практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

Однак, разом з позитивними наслідками, є значні проблеми.

Це низький рівень навчальної мотивації, як наслідок, не достатньо висока якість знань на протязі навчання, недостатнє матеріальне і методичне оснащення, емоційне вигорання вчителів.

Виходячи з вищесказаного, ШМО вчителів природничо-математичного циклу у 2023 -2024 н.р. буде вирішувати такі проблеми :

1.     Продовжувати вести активну роботу по впровадженню сучасних освітніх технологій.

2.     Удосконалити роботу по дистанційному навчанню здобувачів освіти.

3.     Створювати всі умови для самореалізації всіх учасників освітнього процесу шляхом активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти , розкриттям їх творчого потенціалу і участі в інноваційній діяльності.

4.     Продовжити роботу з талановитими і обдарованими дітьми.

5.     Підвищувати рівень учбової мотивації і якість знань учнів через залучення їх у різні види роботи.

6.     Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи, засідання МО.

Роботу ШМО вчителів природничо – математичного циклу за 2022 – 2023 н. р. вважати задовільною.

  Керівник ШМО вчителів природничо- математичного циклу                                                       

                                                                                              (Шведенко В.О.)


ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО  ЦИКЛУ НА 2023-2024 Н.Р.

Проблемна тема: «Особливості впровадження інноваційних технологій в освітній процес з урахуванням педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму»

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СЕРПЕНЬ

1

Опрацювання нормативно-правових документів:

- Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2023-2024 н.р. (лист МОН України).

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

-    Ведення шкільної документації.

Вчителі МО

2

Вивчення нових Державних стандартів у загальній середній освіті (аналіз нових навчальних програм).

Вчителі МО

3

Шляхи та методи впровадження обраної  навчальної  програми   протягом   2023-2024 навчального року.

Голова МО

4

Особливості організації освітнього процесу та структура 2023-2024 н.р.

Голова МО

5

Про погодження календарно-тематичного планування, інтегрування та адаптування навчальних програм для учнів, які перебувають на різних  формах навчання.

Голова МО

6

Обговорення і затвердження плану роботи МО вчителів природничого циклу на 2023-2024 н.р. Визначення завдань на поточний рік.

Вчителі МО

ЖОВТЕНЬ ­- ЛИСТОПАД

1

Обмін досвідом «Компетентнісний та діяльнісний підхід у навчанні»

Вчителі МО

2

Про організацію роботи з обдарованими та здібними дітьми.

Планування проведення предметних тижнів.

Вчителі МО

3

Вивчення досвіду роботи учителів, що атестуються у 2023-2024 н.р.

Голова МО, вчителі МО

4

Майстер-клас. Різнобічний розвиток шляхом використання інноваційних технологій на уроках інформатики. Використання ІКТ на уроках – вимога до сучасного уроку.

Вчитель інформатики

5

Використання хмарних сервісів на уроках математики.

Вчитель математики

6

Круглий стіл. Пошуково-дослідницька діяльність учнів як засіб підвищення предметної математичної компетентності.

Члени ШМО

СІЧЕНЬ

1

Охорона праці на уроках природничого циклу.

Голова МО

2

Роль самоосвіти в розвитку професійної компетентності учителя. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2024 році.

Голова МО

3

Методична майстерня «Вчитель сучасної школи» (обмін досвідом)

Вчителі МО

4

Про формування всебічно розвиненої особистості черезлюбов до природи

Вчитель біології

5

Про розвиток компетентностей учнів на уроках фізики як прикладної науки. Обмін досвідом.

Вчитель фізики. 

6

Про погодження календарно-тематичного планування (на ІІ семестр), інтегрування та адаптування навчальних програм для учнів, які перебувають на різних  формах навчання.

Вчителі МО

ЛЮТИЙ – БЕРЕЗЕНЬ

1

Обмін досвідом: «Позитивні та негативні сторони дистанційного навчання»; «Шляхи підвищення особистої цифрової компетентності»

Вчителі МО

2

Про використання технічних засобів навчання на уроках хімії. Можливості використання засобів Google в роботі вчителя.

Вчитель хімії.

3

Про впровадження інтерактивних та інноваційних технологій на уроках географії

Вчитель географії

4

Про ефективні методи підготовки учнів 10-11 класів до ЗНО-2024. (Організація повторення вивченого, відпрацювання навичок роботи з тестами різних типів, використання під час уроків завдань у тестовій формі, тестів ЗНО минулих років, інтернет-ресурсів).

Вчителі МО

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ

1

Про результати зрізових контрольних робіт. Рекомендації щодо усунення недоліків

Члени ШМО

2

Про підсумки проведення предметних тижнів

Члени ШМО

3

Про підсумки роботи з обдарованими учнями

Члени ШМО

4

Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів природничого  циклу за 2023-2024 н.р.

Голова МО

5

Пропозиції щодо планування та форм роботи на 2024-2025 навчальний рік

Вчителі МО

6

Самоосвіта – час для себе. Підбірка онлайн платформ для самоосвіти.

Вчителі МО

 

Немає коментарів:

Дописати коментар